Hoe meet ik mijn muur op?

Online wordt automatisch het aantal vierkante meters (m2) berekend aan de hand van de breedte en hoogte van de muur. Belangrijk is dat er goed wordt opgemeten. Meet daarom altijd op verschillende plekken.

Breedte

De breedte: bovenaan van links naar rechts en onderaan van links naar rechts.
De breedte: bovenaan van links naar rechts en onderaan van links naar rechts.

Hoogte

De hoogte: linksboven naar beneden, midden boven naar beneden en rechts boven naar beneden.
De hoogte: linksboven naar beneden, midden boven naar beneden en rechts boven naar beneden.

5cm marge/afloop

Muren kunnen altijd scheeflopen, helemaal bij oude huizen.
Wij hebben een optie van 5 cm overlap (deze staat standaard aangevinkt op de productpagina) waardoor het behang vrijwel altijd passend is. 
Bij 5 cm overlap moet de klant bij de linkerbaan een stuk boven en onder (en eventueel links) afsnijden of knippen. 
Bij de middelste banen alleen boven en onder en bij de rechterbaan boven, onder en rechts.